PYHÄ TUHO - Kauneuden puhdistavasta voimasta

Turussa, Galleria Maaret Finnbergissä 29.6-1.8.2010 järjestettävä Pyhä tuho on ainutlaatuinen katselmus suomalaiseen maalaustaiteeseen, joka toteutetaan taiteilijalähtöisenä ja teemallisena näyttelyprojektina. Näyttelyn teemana on kauneus. Runsaasti huomiota saaneen Pyhä Tuho-näyttelyn taiteilijavalinnat on suoritettu maanataina 19.4.2010. Hakemuksia saapui noin 150 kappaletta, joiden joukosta valittiin näyttelyyn 8 taiteilijaa.

Uudenlainen näyttelykonsepti synnyttää keskustelua taiteilijoiden ja kuraattorien välillä. Se toimii pedagogisena projektina, joka haastaa taiteilijat ja taiteen teoreetikot taiteen lähtökohdista. "Näyttely peräänkuluttaa taiteen motiiveja; Minkälainen ajattelu on kestävää? Näyttely etsii arvoja, joiden varaan elämää, tai taidetta, kannattaa rakentaa." Näyttelyyn oli avoin haku 1.4.2010 mennessä kaikile Suomessa toimiville, alle 40-vuotiaille kuvataiteilijoille. Hakijoita pyydettiin kirjoittamaan ajatuksia näyttelyn teemasta.

Kuratointi suoritettiin näyttelyteeman puitteissa siten, että kuraattorit Juha-Heikki Tihinen ja Annanari Vänskä valitsivat kumpikin kaksi taiteilijaa, minkä lisäksi taiteilijat Janne Räisänen, Ville Laaksonen, Maaria Oikarinen ja Sara Toivanen valitsivat kukin yhden taiteilijan. Kuratoinnissa toteutettiin sukupuolista tasa-arvoisuutta; mikä toteutettiin käytännössä siten, että taiteilijoiden edustajien tehtävänä oli valita vastakkaisen sukupuolen edustaja ja kuraattorien molempien sukupuolten edustajat.

Näyttelyn aikana Turun kaupungin kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettään Kauneuden symposium 13.7.2010. Yleisölle avoimessa keskustelutilaisuudessa käsitellään avoimesti näyttelyn teemaan ja taiteilijavalintoihin liittyviä kysymyksiä, sekä kuullaan kuraattorien lisäksi myös esitelmiä asiantuntijoilta.


Näyttelyyn tulivat valituiksi seuraavat taiteilijat:

Jenni Hiltunen

Anna-Liisa Kankaanmäki
Torsti Niskanen
Kukka Paavilainen
Tiina Pyykkinen
Matti Rantanen
Kim Somervuori
Timo Tähkänen

lisäksi näyttelyssä on esillä kuraattorittaiteilijoiden töitä

Ville Laaksonen

Maaria Oikarinen
Janne Räisänen
Sara Toivanen

Lisätietoa näyttelystä:

Ville Laaksonen, näyttelyn järjestäjä
050-3537071/pyhatuho@gmail.com